logo

Välkommen till Effektiv Bygg

Vi erbjuder ett komplett utbud av bygg- och underhållstjänster, från idé till godkänd slutbesiktning.

Hos oss blir mål och visioner verklighet.

icon

Effektiv Bygg är ett ISO-certifierat företag.
Vi har alla nödvändiga behörigheter och certifikat.


   
   

Effektiv Bygg AB eftersträvar att uppfylla kunders och andra intressenters högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Våra olika certifieringar och behörigheter garanterar vår goda kvalitet, stora yrkesskicklighet, pålitlighet och miljötänkande.


Vi är ett ISO-certifierat företag avseende kvalitet (ISO9001), miljö (ISO14001) och arbetsmiljö (OHSAS18001).


Vi är anslutna till ID06 – Obligatorisk ID- och närvaroredovisning på byggarbetsplatsen.


Vi har personal som har våtrumsbehörighet enligt Byggkeramikrådets Branschregler, BBV.


Vi har personal som är utbildad och certifierad för heta arbeten.


BAS-P/BAS-U - Vi har personal som är utbildad byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/BAS-U.


Kontrollansvarig - Vi har personal som är utbildad kontrollansvarig.

Övriga kurser och utbildningar


Fallskydd - Personalen har genomgått fallskyddsutbildning.


Brandtätning


Brandskydd


Samtliga i personalen har gått kurs i HLR, hjärt- och lungräddning.

Våra tjänster

Effektiv Bygg erbjuder ett komplett utbud av bygg- och underhållstjänster, från ombyggnader och tillbyggnader till ROT-arbeten och stambyten.


   
   

Komplett utbud

Effektiv Bygg erbjuder ett komplett utbud av bygg- och underhållstjänster.
Med egen anställd personal utför vi exempelvis följande arbeten:

• Om- och tillbyggnader av kontor, lokaler och bostäder
• Renovering av kök och badrum i flerfamiljshus
• Stambyte
• Fasadarbeten
• Omläggning, byte av tak
• Fönsterrenovering, fönsterbyte
• Plattsättning och murarbete
• ROT-arbeten
• Byggservice och underhåll med ramavtal

Om oss

Effektiv Bygg AB är en totalentreprenör av bygg- och underhållstjänster. Vi är det naturliga valet för den professionella beställaren av byggtjänster.

Effektiv Bygg i Göteborg med omnejd

Effektiv Bygg startades 2007 och är idag 24 anställda. Vi har verksamhet i Göteborg med omnejd, huvudkontor i Mölndal och en filial i Marks kommun.

Vi är ett ISO-certifierat byggföretag för bostäder, offentliga byggnader, affärslokaler och industrifastigheter. Vi har spetskompetens inom bygg och renovering av bostadsrätter. Läs mer på www.visningslokal.se.

Kunder är främst kommuner och landsting, kommunala och privata bostadsbolag, bostadsrättsföreningar och industrier. Många av våra kunder har ramavtal för fastighetsunderhåll. Vår målsättning är att skapa långsiktiga kundrelationer.

Vi tar ett tydligt miljöansvar och känner omsorg om våra medarbetare och deras arbetsmiljö. Kontinuerlig vidareutbildning av samtliga medarbetare är en prioriterad del av vår verksamhet.

Effektiv Bygg deltar aktivt i utvecklingen av kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbetet inom byggsektorn i Sverige genom ett flertal organisationer och nätverk, bland annat som medlemmar i Sveriges Byggindustrier och Svenska Förbundet för Kvalitet, SFK.

Vår affärsidé

Effektiv Bygg AB är en totalentreprenör av bygg- och underhållstjänster. Vi ska skapa långsiktiga kundrelationer. Våra tjänster ska kännetecknas av god kvalitet, ett tydligt miljöansvar och omsorg om våra medarbetares arbetsmiljö.

Vår vision

Vi är det naturliga valet för den professionella beställaren, och den enda samarbetspartner som kunden behöver.

Kvalitetspolicy

Effektiv Bygg eftersträvar att uppfylla kunders och andra intressenters högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Detta uppnås genom att:
• Ledningen avsätter tillräckliga resurser för kvalitetsarbetet
• Vi driver varje projekt så att det blir en god referens för fortsatta affärer med kunden
• Vi erbjuder kundanpassade lösningar
• Vi mäter kundnöjdhet regelbundet
• Vi förbättrar regelbundet verksamheten i riktning mot ökad kundtillfredsställelse
• Vi sätter mål för vårt kvalitetsarbete
• Vi har ett effektivt ledningssystem som fortlöpande utvärderas och förbättras
• Vi har en nollvision för fel i utförandet

Miljöpolicy

Vi eftersträvar att uppfylla kunders och andra intressenters högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Detta uppnås på miljöområdet genom att:
• Ledningen avsätter tillräckliga resurser för miljöarbetet
• Vi förbättrar regelbundet vår verksamhet i riktning mot minskad miljöpåverkan
• Vi uppfyller alla tillämpliga krav i miljölagstiftningen
• Vi förebygger alla typer av föroreningar som kan uppstå på grund av vår verksamhet
• Vi sätter konkreta mål för miljöarbetet
• Vi har ett effektivt ledningssystem som fortlöpande utvärderas och förbättras
• Vi är en diskussionspartner med kunderna om miljökonsekvenserna av våra tjänster
• Vi har en nollvision för miljöolyckor

Vi har identifierat vår huvudsakliga miljöpåverkan som är förbrukning av energi och naturresurser, avfall samt genom den miljöpåverkan som uppstår genom underentreprenörers aktiviteter.

Arbetsmiljöpolicy

Vi erbjuder en säker och sund arbetsmiljö som inte äventyrar medarbetarnas hälsa och säkerhet.

Detta uppnås genom att:
• Ledningen avsätter tillräckliga resurser för arbetet med arbetsmiljön
• Vi identifierar kontinuerligt våra huvudsakliga arbetsmiljörisker
• Vi uppfyller alla krav i den lagstiftning som styr arbetsmiljön
• Vi kartlägger och förebygger arbetsmiljörisker och arbetsskador
• Vi har en alkoholfri och drogfri arbetsmiljö
• Vi behandlar alla anställda lika och på ett respektfullt sätt
• Vi tolererar inte någon form av diskriminering eller kränkande särbehandling
• Vi har ett förhållningssätt som präglas av tolerans för varandras olikheter och åsikter
• Vi har ett aktivt rehabiliteringsarbete
• Vi har en god nödläges- och krisberedskap
• Vi sätter konkreta mål för att förbättringar av arbetsmiljön
• Vi har ett effektivt ledningssystem som fortlöpande utvärderas och förbättras
• Vi är en diskussionspartner med kunderna om arbetsmiljökonsekvenserna av våra tjänster
• Vi har en nollvision för arbetsplatsolyckor

Uppträdandepolicy

Vi behandlar andra, så som vi själva vill bli behandlade.

Hos oss på Effektiv Bygg innebär detta konkret att:
• Vi är ett gott föredöme i alla lägen
• Vi lämnar klara och tydliga besked. Vet vi inte ber vi att få återkomma
• Vi håller alltid det vi lovar och gör rätt från början
• Vi håller tider
• Vi har ett vårdat språkbruk
• Vi har en positiv och trevlig attityd mot kunder och arbetskamrater
• Vi tar vårt personliga ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö och säkerhet
• Vi behandlar varandra lika och på ett respektfullt sätt
• Vi är lojala med vårt företag. Synpunkter diskuteras internt och inte med utomstående
• Vi använder företagets kläder. Det ska synas varifrån man kommer när man är i tjänst
• Vi håller våra företagskläder hela och rena
• Vi använder företagets kläder och arbetsbilar endast i tjänsten
• Vi har alltid fotolegitimation tillgänglig, IDO06
• Vi röker och snusar endast där det är tillåtet och sköter det på ett diskret sätt
• Vi följer våra egna och kunders policys, riktlinjer och ordningsregler
• Vid besök är besökaren huvudperson, 100 % fokus
• Vi använder mobiltelefon med sunt förnuft, så att man inte stör kunden eller sina arbetskamrater. Privatsamtal under arbetstid skall undvikas
• Vid följer vår nolltolerans mot etiska oegentligheter

Vi iakttar sekretess.

Konkret menas att:
• Vi kommenterar inte andra personer eller företag
• Vi berättar inte om vad vi ser vid besök i lägenheter, villor, kontor etc.

Russell Tukukino

Russell Tukukino

VD/projektledare

Russell Tukukino

VD/projektledare

0761-272043

russell@effektivbygg.se

Jc Edwijn

Jc Edwijn

Platschef

Jc Edwijn

Platschef

0761-272041

jc@effektivbygg.se

Jarmo Hartwig

Jarmo Hartwig

Mur och kakel

Jarmo Hartwig

Mur och kakel

0761-272046

jarmo@effektivbygg.se

Jonas Pettersson

Jonas Pettersson

Platschef

Jonas Pettersson

Platschef

0761-272047

jonas@effektivbygg.se

Peter Forsberg

Peter Forsberg

Projektledare, kalkyl

Peter Forsberg

Projektledare, kalkyl

0761-272040

peter@effektivbygg.se

Anders Holmgren

Anders Holmgren

Projektledare

Anders Holmgren

Projektledare

0768-272080

anders.h@effektivbygg.se

Anders Ivarsson

Anders Ivarsson

Platschef

Anders Ivarsson

Platschef

0761-272042

anders@effektivbygg.se

Maria Johansson

Maria Johansson

Administration

Maria Johansson

Ekonomi

maria@effektivbygg.se

Senaste nytt

Här kan du följa vad som händer hos oss. Vi publicerar nyheter löpande. Klicka på respektive nyhet för att läsa allt!

Effektiv Bygg AB
Kråketorpsgatan 32
431 53 Mölndal

Org.nr: 556725-3041
Bankgiro: 5686-3384

  • Tel: 031-27 20 20
  • Fax: 031-27 20 21
  • info@effektivbygg.se

"Hos oss blir mål och visioner verklighet"

Lugnet

Lugnet

takomläggning

Läs mer...
Öppna i galleri
Kund: Terner Förvaltnings AB
Plats: Kungsladugård, Göteborg
Period: 2014

Lugnet

Vårt uppdrag

Takomläggning

Hvitfeldtska gymnasiet

Hvitfeldtska gymnasiet

fönsterrenovering, tak, tegelfasad

Läs mer...
Öppna i galleri
Kund: Lokalförvaltningen Göteborgs Stad
Plats: Göteborgs innerstad
Period: Pågår under 2014 och 2015.

Hvitfeldtska gymnasiet

Vårt uppdrag

Takomläggning, fasadrenovering av tegelfasad, fönsterrenovering

Huset Transa

Huset Transa

fasad, fasadrenovering

Läs mer...
Öppna i galleri
Kund: BRA Bygg AB
Plats: Sisjöns industriområde i Mölndal
Period: Våren 2014

Huset Transa

Vårt uppdrag

Fasadrenovering

Brf. Stenliden

Brf. Stenliden

takomläggning

Läs mer...
Öppna i galleri
Kund: Brf. Stenliden
Plats: Mölnlycke
Period: 2014

Brf. Stenliden

Vårt uppdrag

Takomläggning

Brf. Bellevue

Brf. Bellevue

balkongbyte, fasadbyte, fönsterbyte

Läs mer...
Öppna i galleri
Kund: Riksbyggen
Plats: Bellevue i norra Göteborg
Period: 2013

Brf. Bellevue

Vårt uppdrag

Fasadbyte, fönsterbyte och balkongbyte

Björndammsterrassen

Björndammsterrassen

balkong, fönsterrenovering, yttertak

Läs mer...
Öppna i galleri
Kund: Brf. Björndammsterrassen
Plats: Björndammen, Partille
Period: 2013-2014

Björndammsterrassen

Vårt uppdrag

Byte av yttertak, renovering av fasader, balkonger och fönster

Pustervikshuset

Pustervikshuset

ombyggnation

Läs mer...
Öppna i galleri
Kund: Almgren Fastigheter
Plats: Järntorget i Göteborg
Period: 2012

Pustervikshuset

Vårt uppdrag

Ombyggnad av Göteborgs nya musikscen med restaurang och kontor.

Campus Haga

Campus Haga

lokalanpassning, ombyggnation

Läs mer...
Öppna i galleri
Kund: Akademiska Hus
Plats: Sprängkullsgatan, Göteborg
Period: 2009

Campus Haga

Vårt uppdrag

Ombyggnad av café, bibliotek och studentytor för Göteborgs universitet.

Maj 10 2016

Masthuggsterrassen

Brf. Masthuggsterrassen: Byte av fönster och fasad. Totalentreprenad. Klart december

Maj 10 2016 By: EBAdmin

Masthuggsterrassen

Brf. Masthuggsterrassen: Byte av fönster och fasad. Totalentreprenad. Klart december 2016.

Close
Apr 22 2016

Doktor Sydows gata

Doktor Sydows gata på Guldheden: Takomläggning, fönsterbyte, putslagning och måleri.

Apr 22 2016 By: EBAdmin

Doktor Sydows gata

Doktor Sydows gata på Guldheden: Takomläggning, fönsterbyte, putslagning och måleri. Totalentreprenad. Poseidon är beställare. Pågår hösten 2016.

Close
Mar 24 2016

Hotel Elisero

Friliggande bastubyggnad, omklädningsbyggnad m.m. Flera olika projekt för Hotel Elise

Mar 24 2016 By: EBAdmin

Hotel Elisero

Friliggande bastubyggnad, omklädningsbyggnad m.m. Flera olika projekt för Hotel Elisero i Hisings Backa pågår.

Close
Mar 21 2016

Marks kommun

Effektiv Bygg är Marks kommuns förstahandsval efter upphandling av byggservice. Ombyg

Mar 21 2016 By: EBAdmin

Marks kommun

Effektiv Bygg är Marks kommuns förstahandsval efter upphandling av byggservice. Ombyggnad av särskola avslutad.

Close
Feb 29 2016

Dicksons Hus

Takomläggning på äldreboende i Lunden: Totalentreprenad. Lokalförvaltningen är bestäl

Feb 29 2016 By: EBAdmin

Dicksons Hus

Takomläggning på äldreboende i Lunden: Totalentreprenad. Lokalförvaltningen är beställare. Klart juli 2016.

Close
Nov 26 2015

Drakblommegatan

Drakblommegatan på Hisingen: Ny ventilationsanläggning. Vi utför arbete som underentr

Nov 26 2015 By: EBAdmin

Drakblommegatan

Drakblommegatan på Hisingen: Ny ventilationsanläggning. Vi utför arbete som underentreprenör till ISAB Ventilation.

Close
Nov 18 2015

Örgrytehemmet

Utför arbete som UE till ISAB Ventilation vid ombyggnad av storkök på Örgrytehemmet i

Nov 18 2015 By: EBAdmin

Örgrytehemmet

Utför arbete som UE till ISAB Ventilation vid ombyggnad av storkök på Örgrytehemmet i Mölndal.

Close
Nov 13 2015

Stommenskolan

Ramavtalsleverantör för Marks kommun. Etapp 2, ombyggnad av särskola, pågår november-

Nov 13 2015 By: EBAdmin

Stommenskolan

Ramavtalsleverantör för Marks kommun. Etapp 2, ombyggnad av särskola, pågår november-februari.

Close
Nov 10 2015

Höstnytt på Effektiv

Vi har anställt två nya snickare. Elisero Hotel i Hisings Backa är ny beställare. ISA

Nov 10 2015 By: EBAdmin

Höstnytt på Effektiv

Vi har anställt två nya snickare. Elisero Hotel i Hisings Backa är ny beställare. ISAB Ventilation är ny samarbetspartner. Vi hälsar alla välkomna!

Close
Aug 26 2015

Brf Masthugget

Ombyggnad av hiss. Beställare är brf Masthugget. Utförs under hösten 2015.

Aug 26 2015 By: EBAdmin

Brf Masthugget

Ombyggnad av hiss. Beställare är brf Masthugget. Utförs under hösten 2015.

Close

Load more posts