031-27 20 20 info@effektivbygg.se

Ombyggnad av hiss. Beställare är brf Masthugget. Utförs under hösten 2015.