031-27 20 20 info@effektivbygg.se

Takomläggning på äldreboende i Lunden: Totalentreprenad. Lokalförvaltningen är beställare. Klart juli 2016.