031-27 20 20 info@effektivbygg.se

Friliggande bastubyggnad, omklädningsbyggnad m.m. Flera olika projekt för Hotel Elisero i Hisings Backa pågår.