031-27 20 20 info@effektivbygg.se

Vi har fått uppdraget att utföra en kontorsombyggnad åt Hultaforsgruppen.

Byggstart hösten 2018.