031-27 20 20 info@effektivbygg.se

Effektiv Bygg är Marks kommuns förstahandsval efter upphandling av byggservice. Ombyggnad av särskola avslutad.