031-27 20 20 info@effektivbygg.se

Under hösten 2018 påbörjas trapphusrenovering för Masthugget brf i Göteborg.

Det beräknas vara slutfört våren 2019.