031-27 20 20 info@effektivbygg.se

Brf. Masthuggsterrassen: Byte av fönster och fasad. Totalentreprenad. Klart december 2016.