031-27 20 20 info@effektivbygg.se

ELISERO HOTELL

Totalentreprenad för Elisero Hotell

Effektiv Bygg utför nybyggnation av hotell- och spa-anläggning. Arbetet pågår för fullt och fortsätter in i 2019.

Välkommen tillbaka till denna sida för uppdaterade bilder och videos.