031-27 20 20 info@effektivbygg.se

HVITFELDSKA GYMNASIET

Lokalförvaltningen Göteborgs Stad gav oss i uppdrag att på Hvitfeldska Gymnasiet utföra takomläggning, fasadrenovering av tegelfasad samt fönsterrenovering.