031-27 20 20 info@effektivbygg.se

KOLLEKTIVHUS STACKEN

Här fick vi uppdraget av Kollektivhus Stacken. Ett 8-våningshus som skulle tilläggsisoleras, plus fönsterbyte till Passivhus standard. Fasad och tak kläddes med ca 2500 kvm solceller. Detta uppdraget utfördes sommar 2016, och sommar 2017.