Våren 2018 Godkänd ISO revision.

Under våren 2018 fick vi förnyat godkännande av vår ISO-certifiering. Revisionen flöt på utan problem och vi ser fram emot ett fortsatt arbete i samma anda.