Hotel Elisero – nybyggnation av spa-anläggning pågår för fullt och fortsätter in i 2019.

Friliggande bastubyggnad, omklädningsbyggnad m.m. Flera olika projekt för Hotel Elisero i Hisings Backa pågår under en längre tid.