ISGR – International School of the Gothenburg Region önskar ombyggnad av ventilation mm.

Uppdraget utföres åt LF Göteborg (lokalförvaltningen Göteborgs stad).

Etapp 1 påbörjades i maj 2018 och beräknas vara klart hösten 2018, därefter går vi in i etapp 2 som beräknas vara klart 2019.