Marks kommun har förnyat sitt ramavtal med Effektiv Bygg, fastställdes juni 2018.

Effektiv Bygg är Marks kommuns förstahandsval efter upphandling av byggservice. Nu med förnyat förtroende känner vi oss mycket stolta och ser fram emot ett fortsatt givande samarbete!

Ombyggnad av särskola avslutad.