Brf. Masthuggsterrassen: Byte av fönster och fasad. Totalentreprenad. Klart december 2016.