I vår kommer vi synas i Kungshöjd.

Effektiv Bygg har fått i uppdrag av KB Elefanten II, att utföra helreparation av 20 st lägenheter samt utföra stambyte. Dessutom tillkommer nybyggnation av två stycken vindslägenheter. Arbetet kommer att utföras på Hvitfeldtsgatan 4 Kungshöjd.

Byggstart mars 2019, beräknas vara slutfört jan-feb 2020.