Certifieringar & behörigheter

Effektiv Bygg AB eftersträvar att uppfylla kunders och andra intressenters högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Våra olika certifieringar och behörigheter garanterar vår goda kvalitet, stora yrkesskicklighet, pålitlighet och miljötänkande.

Vi är ett ISO-certifierat företag avseende kvalitet (ISO9001), miljö (ISO14001) och arbetsmiljö (OHSAS18001).

Vi är anslutna till ID06 – Obligatorisk ID- och närvaroredovisning på byggarbetsplatsen.

Vi har personal som har våtrumsbehörighet enligt Byggkeramikrådets Branschregler, BBV.

Vi har personal som är utbildad och certifierad för heta arbeten.

BAS-P/BAS-U – Vi har personal som är utbildad byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/BAS-U.

Kontrollansvarig – Vi har personal som är utbildad kontrollansvarig.

 

Övriga kurser och utbildningar

Fallskydd – Personalen har genomgått fallskyddsutbildning.

Brandtätning

Brandskydd

Samtliga i personalen har gått kurs i HLR, hjärt- och lungräddning.

Effektiv Bygg är ett ISO-certifierat företagVi har alla nödvändiga behörigheter och certifikat.