KOLLEKTIVHUSET STACKEN

På uppdrag av Kollektivhuset Stacken

Ett 8-våningshus som skulle tilläggsisoleras, plus utföras fönsterbyte till Passivhus standard. Fasad och tak kläddes med cirka 2000 kvm solcellspaneler. Passivhuscertifierade fönster installerades. Detta är Nordens första och enda exemplar.

Uppdraget utfördes under sommaren 2016, och sommaren 2017.